Uddannelsesvejledning på Bjergsnæs Efterskole

På Bjergsnæs Efterskole er uddannelsesvejledning en integreret del af efterskoleopholdet og en central del i den enkelte elevs personlige udvikling. Vi arbejder frem imod at alle elever bliver klædt bedst muligt på til deres videre vej i uddannelsessystemet – både fagligt, socialt og personligt.

Vejledningen er dels tilrettelagt som undervisning, men udnytter også efterskolens særlige læringsmiljø; samværet mellem elever, kontaktlærere, vejledere og det øvrige personale.

Vi tager udgangspunkt i følgende vejledningssyn:

”Vejledning indgår som en integreret dimension i efterskolens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre og understøtter den enkelte skoles værdigrundlag.

Vejledning i efterskolen tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.

Vejledningsprocessen skaber muligheder for, at unge udvikler evner, kompetencer og interesser og bliver bevidste om forhold af betydning for deres karrierevalg, så de styrkes i at tilrettelægge livsforløb og træffe reflekterede valg. Vejledningsprocessen styrker unge i deres overgange til og deltagelse i ungdomsuddannelse og arbejdsliv.

Vejledningen udnytter efterskolens særlige rum med mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejledningstilgange og – aktiviteter. Efterskolens fællesskaber er et væsentligt rum for vejledningen.

Vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre, fag – og kontaktlærere, ledelse og andre interne og eksterne samarbejdspartnere.

Vejledningen tager afsæt i etiske principper om tillid, respekt, ligeværdighed, uafhængighed og åbenhed.”

(Efterskoleforeningens vejledningssyn, 2013)

Metoder

De mange forskellige former for vejledning i løbet af efterskoleåret dækker bl.a. over:

Gruppevejledning: Gennem gruppesamtaler udnyttes gruppens ressourcer og potentialer, hvor både forskelligheden og følelsen af genkendelse kan styrke og nuancere den enkeltes tanker om fremtiden.

Individuelle samtaler: Foregår både med vejlederen og kontaktlæreren. Med udgangspunkt i elevens styrkesider og interesser arbejdes med elevens uddannelsesplan.

Alle elever deltager i brobygning på flere uddannelsesinstitutioner i Viborg. Brobygningen er fordelt på 5 hverdage hen over efteråret. Der er også mulighed for virksomhedsbesøg. Derudover arbejdes med ”OSO” hvor eleverne skriver en opgave og laver en fremvisning af en valgt uddannelse/et job.

Desuden omfatter vejledningen bl.a. oplæg om uddannelsessystemet, besøg af uddannelsesinstitutioner, karriereinterview, aktiviteter i klassen/kontaktgruppen og besøg af tidligere elever, der fortæller om deres uddannelsesforløb.

Gode links

www.ug.dk

Danmarks største portal om vejledning. Her kan man søge på både uddannelser og job og finde inspirationsværktøjer.